7. oktober 2021

Ny bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 omkring udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Bolig- og Planstyrelsen sendte onsdag den 6. oktober forslag til Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen i 8-ugers høring. 

Forslaget til landsplandirektiv indeholder konkrete bestemmelser, der tillægges retsvirkning som retningslinjer i kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen skal herefter i den efterfølgende kommuneplanlægning fastsætte rammer for indholdet af lokalplanlægningen i områderne og eventuelt supplerende retningslinjer. I forbindelse med, at kommunalbestyrelsen efterfølgende vedtager en lokalplan for området efter planlovens almindelige regler, vil områderne blive overført til sommerhusområde. 

Bekendtgørelsen trådte i kraft 15. januar 2022. 

Læs bekendtgørelsen her.

Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Sekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Alexander Hoyer Olsen
Advokatstuderende
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Lærke Maria Mark Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alexander Gyldenløve Sørensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Laura Vrbovci Damgaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Jeanette Kjær
Receptionist
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign