Opførelse, brug og køb og salg af sommerhuse reguleres af en række love.

Sommerhusloven

Sommerhusloven er i sin første udgave fra 1972, hvor Danmark trådte ind i EU. Den implementerer den ofte omtalte særregel, hvorefter EU-borgere som udgangspunkt ikke kan erhverve ferieboliger i Danmark.

Sommerhuslovens begrænser samtidig adgangen til benyttelse og erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger.

Klik her for at læse sommerhusloven - eller Lov om sommerhuse og campering mv. som den fulde titel er.

Planloven

Planloven inddeler Danmark i byzoner, landzoner og sommerhusområder og har til formål at beskytte det åbne landskab og regulere byggeri.

Sommerhuse i sommerhusområder må som hovedregel kun benyttes i sommerhalvåret og til kortvarige ophold i vinterhalvåret.

Klik her for at læse Planloven – Lov om planlægning.

Andre love

En lang række andre love og reglementer regulerer opførelsen, benyttelsen og køb/salg af sommerhuse. Det gælder bl.a.

Køb af sommerhus

Bolius' hjemmeside kan du læse lidt om, hvad du skal være opmærksom på ved køb af sommerhus - ud over det juridiske.

Vær forsigtig med information på hjemmesider

SOMMERHUSADVOKATEN er ingen undtagelse.

Det, du læser på disse sider, er typisk den meget korte og ufuldstændige beskrivelse af en måske meget kompleks problemstilling, og de svar, du finder, er under alle omstændigheder generelle. De kan ikke tage højde for detaljerne i din helt konkrete situation.

Hertil kommer at informationen kan være forældet i det øjeblik, du læser den.

Kontakt os for at få et individuelt og sikkert svar. Det svar står vi inde for.

Sofie Thøgersen
Advokatfuldmægtig
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Anne Katrine Wiebenson
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Lærke Maria Mark Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alexander Gyldenløve Sørensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Lars Munk Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Puk Jespersen
Reception og administration
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Leo Larsen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign